Mono Zero Pen Type Eraser

EH-KUS, Mono Zero Pen Type Eraser - 2.5x5mm
Mono Zero Pen Type Eraser - Extra Fine Square Point 2.5x5mm
Mono Zero Pen Type Eraser - Extra Fine Square Point 2.5x5mm
Mono Zero Pen Type Eraser - Extra Fine Round Point 2.3mm Diameter
Mono Zero Pen Type Eraser - Extra Fine Round Point 2.3mm Diameter
Mono Zero Pen Type Eraser - Extra Fine Round Point 2.3mm Diameter
[REFILL] Mono Zero Pen Type Eraser - ER-KUS
[REFILL] ER-KUR: Mono Zero Pen Type Eraser